Quiz - wyrażenia z MIS

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
angielski pytania
angielski pytania
ucz się angielski w pytaniach
donkey's years
angielski pytania