Grammar

(B1) Quiz - Because / because of

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Ćwiczenia z because - interkatywny quiz oparty o lekcję becasue / because of - sprawdzający znajomość użycia słowa BECAUSE w kontekście.

Start quiz

(A2) Quiz - Present Simple mixed

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Sprawdź znajomość czasu teraźniejszego prostego - Present Simple. Interkatywne ćwiczenia - odpowiedzi na końcu po rozwiązaniu testu.

Start quiz

(A2) Quiz - Past Simple - Pytania

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple

Start quiz

(B1) Quiz - Przeczenia z HAVE GOT

Pytania:8
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Tworzenie przeczeń z HAVE GOT. Interkatywny test sprawdzający znajomość kontrukcji HAVE GOT - przeczenia.

Start quiz

(B1) Quiz - MAKE or DO?

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość kolokacji z 'Do' i 'Make'

Start quiz
Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania
phrasal verbs - angielski w pytaniach
sprawdź się angielski w pytaniach