Since and For

Quiz - Present Perfect - For/Since

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Kiedy stosujemy "since", a kiedy "for" w czasie Present Perfect.

Start quiz
Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

angielski w pytaniach quiz
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
nauka angielskiego