Verbs and Tenses

Quiz - ćwiczenia z HAVE GOT

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość konstrukcji gramatycznej have got - 10 losowych pytań - ćwiczenia wyboru, uzupełnia

Start quiz
Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

kontrukcja cannot stand doing something
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski w pytaniach quiz
angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing