Idioms

Quiz - Idiomy - hot or cold

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"

Start quiz

Quiz - Idiomy

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed
Start quiz

Quiz - Angielskie idiomy - animals

Pytania:12
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed
Start quiz

Quiz - Idiomy

Pytania:20
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość idiomów

Start quiz
Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
kontrukcja cannot stand doing something
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski w pytaniach