Rozmówki angielskie policja

1. Trzeba zawiadomić / wezwać policję.
(tłum.) We should call the police.

2. Gdzie jest najbliższy komisariat policji?
(tłum.) Where's the nearest { (BE) police station / (AE) precinct }?

3. Proszę o kontakt z polskim konsulem.
(tłum.) I'd like to get in touch with the Polish Consulate, please.

4. Mówię słabo po ... . Proszę o tłumacza.
(tłum.) My ... is poor. Could I get an interpreter, please?

5. Odmawiam składania zeznań bez polskiego konsula.
(tłum.) I refuse to testify without the Polish consul present.

6. Zaszło jakieś nieporozumienie.
(tłum.) There must be a misunderstanding.

7. Ukradziono mi paszport i pieniądze / karty kredytowe.
(tłum.) My passport and { money / credit cards } have been stolen.

8. Zostałem napadnięty.
(tłum.) I've been mugged.