School- useful phrases cz.1

być nieobecnym- be absent from school
być złapanym na ściąganiu- be caught cheating
być dobrym- be good
spóźnić się do szkoły- be late for school
być obecnym- be present
chodzić na kółko- belong to a club
spisywać zadanie- copy homework
robić ćwiczenie- do an exercise
przeprowadzać eksperyment- do an experiment
odrabiać lekcje- do homework
bardzo się starać- do one`s best
dostać się na uczelnię- get into university
oddawać zadanie- hand in homework
miec przerwę- have a break