1 rozdział 1 podr

Polish wordEnglish wordHistoria
nowicjusznovice
bezkompromisowy, ciężkitough
być może perhaps
odmawiać refuse
woundranna
początkowoinitially
prawiealmost
umiejętnośćskill
nie mniejas much as
pochłaniaćtake up
zdolnośćability
rozwójdevelopment

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki