The Story of Romeo and Juliet

Polish wordEnglish wordHistoria
powieśćnovel
zjadliwyvitriolic
ostry języksharp tongue
odwzajemniaćreciprocate
na pamięćby heart
zgodaconsent
ciosblow
przekonaćpersuade
uzyskaćobtain
żebraćbeg
sektasect
błądmistake
umrzećdie
naprawić błądput a mistake right
niewolnikslave

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki