Types of people 1

Polish wordEnglish wordHistoria
współsprawcaaccomplice
cudzoziemiec/przybysz z innej planetyalien
agnostykagnostic
kwestorbursar
rozbitekcastaway
rodakcompatriot
poborowy/rekrutconscript
wysłannikenvoy
pustelnikhermit
akuszerkamidwife
potentattycoon
rodzeństwosibling
urzędnik stanu cywilnegoregistrar
następca/spadobiercasuccessor
poprzednikpredecessor

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki