zdrowie i choroba-przydatne wyrażenia

Polish wordEnglish wordHistoria
bolećto hurt
cierpieć na to suffer (from)
czuć się dobrzeto feel well
czuć się źleto feel bad
dławić sięto choke
dusić sięto suffocate
mdlećto faint
operowaćto operate
poprawić/polepszyćto improve
tracić przytomnośćto lose consciousness
wracać do zdrowiato convalesce/to recover
wszczepićto implant
wymiotowaćto be sick/to vomit
zainfekowaćto infect
założyć gipsto plaster/to put in a cast
zaszczepićto inoculate/to voccinate

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki