Angielski dla wojskowych cz. VIII

 1. garage (for military vehicles) - warsztat naprawy pojazdów
 2. garrison - garnizon
 3. garrison commander - dowódca garnizonu
 4. gather  to gather intelligence - zbierać dane rozpoznawcze
 5. grenade    high explosive grenade - granat,  granat obronny
  1. smoke grenade - granat dymny
 6. ground Demence - obrona naziemna
 7. to cover ground - pokonać przeszkody terenowe
 8. hold ground - utrzymać teren
 9. open ground - teren odkryty
 10. ground zero - punkt zerowy wybuchu
 11. group    gun group - grupa żołnierzy prowadząca ogień wiążący
  1. rifle group - grupa szturmowa
 12. guard    guard duty,   to guard - warta,  służba wartownicza, ochraniać
 13. guard commander                                
 14. guardroom - wartownia
 15. guerrilla operation - działania partyzanckie
 16. guided missile - rakietowy pocisk kierowany
 17. gun  machine-gun,  submachine gun - pistolet,  pistolet maszynowy, karabin masz.
 18. gun layer - ładowniczy
 19. gun mounting - podstawa działa
 20. gun troop - pododdział artylerii
 21. gun-armed - uzbrojone działo
 22. gunner - artylerzysta, działowy
 23. gym   gymnasium - sala gimnastyczna