Angielski dla wojskowych cz. X

 1. jacket   combat jacket - kurtka polowa
 2. jamming - aktywne zakłócanie
 3. jeep - samochód osobowo-terenowy
 4. jet aircraft - samolot odrzutowy
 5. jet engine  - silnik odrzutowy
 6. jetty - molo
 7. join  to join the army - wstąpić do wojska
 8. joint-service (JS) - połączone rodzaje wojsk
 1. keep  to keep a peace - utrzymywać pokój
 2. to keep low - trzymać się blisko ziemi
 3. kit - wyposażenie, ekwipunek
 4. kit  personal kit - zestaw, zestaw osobisty
 5. sterilising kit - pakiet do sterylizacji
 6. knot (speed) - węzeł