STANOWISKA W PRACY

asystent assistant
doradca adviser
dyrektor director
dyrektor banku bank manager
dyrektor muzeum museum director
dyrektor szkoły headmaster / headmistress / principal
dyrektor teatru theatre museum
edytor/redaktor naczelny editor
ekspedientka shop-assistant
główny księgowy chief accountant
kandydat na stanowisko applicant
kierownik manager / director
księgowy accountant / bookkeeper
lider leader
maszynistka typist
minister minister
osoba wyznaczona na stanowisko, która nie objęła jeszcze swoich obowiązków designate
podsekretarz undersecretary
premier Prime Minister / premier
prezydent president
sekretarka secretary
sprzedawca salesman
sprzedawca/czyni shop assistant
sprzedawczyni saleswoman
szef boss
szef rządu prime minister
szef/owa boss
szef/owa kuchni chef
szeryf sheriff
urzędnik clerk
wychowawca/czyni form tutor
zastępca deputy
zastępca szeryfa deputy sheriff