gramatyka

Reported Speech - lekcja video - reference


Reported Speech - lekcja video - intro


Present Perfect - ćwiczenia

Ćwiczenie z already, yet, since, for, never, just:


Present Simple - ćwiczenia

Present Simple używa się do:

określenia wydarzeń i czynności powtarzanych, zwyczajów, nawyków, w tytułach gazet, rozkładach jazdy.

określenia wydarzeń i czynności powtarzanych, tylko gdy jest określnik czasu typu always, seldom, usually, etc, zwyczajów, nawyków, w tytułach gazet, rozkładach jazdy (do przyszłości).

określenia wydarzeń i czynności codziennych, harmonogramów, schematów, czynności przyszłych, co do których mamy pewność, że się wydarzą.

 


Subskrybuj zawartość