Tworzenie czasowników ING

Utwórz gerund z bezokolicznia stosując zasady podane w artykule Tworzenie formy ing

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
nauka angielskiego