Tworzenie czasowników ING

Utwórz gerund z bezokolicznia stosując zasady podane w artykule Tworzenie formy ing

Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
sprawdź się angielski w pytaniach
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego