Tworzenie czasowników ING

Utwórz gerund z bezokolicznia stosując zasady podane w artykule Tworzenie formy ing

Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
angielski w pytaniach
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego