Testy flash słownictwo

Idioms - quiz

teleturniej gra jezykowa


Ćwiczenie - quiz - "Kolorowe idiomy"

Idiomy z kolorami - ćwiczenie 1


Ćwiczenie - quiz

Idiomy z użyciem słowa "corner" - ćwiczenie


Words often confused - ćwiczenie 1

Words often confused - ćwiczenie 1


Shopping - Ćwiczenie

Ćwiczenie ze znajomości słownictwa - zakupy


Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

donkey's years
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania
phrasal verbs ćwiczenia i testy