Testy flash słownictwo

Idioms - quiz


teleturniej gra jezykowa


Ćwiczenie - quiz - "Kolorowe idiomy"


Idiomy z kolorami - ćwiczenie 1


Ćwiczenie - quiz


Idiomy z użyciem słowa "corner" - ćwiczenie


Words often confused - ćwiczenie 1


Words often confused - ćwiczenie 1


Shopping - Ćwiczenie


Ćwiczenie ze znajomości słownictwa - zakupy


Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego