Testy z angielskiego

Interaktywne testy z angielskiego to doskonały sposób na sprawdzenie swojej wiedzy czy też utrwalenie zdobytych wiadomości. Poniżej znajduje się wykaz testów i quizów online dostępnych na stronie aktube.ru


Testy quizy i ćwiczenia z gramatyki

Tytuł Krótki opis
Quiz - few, a few, little, a little

"Few" czy "a few"? "Little", a może "a little"? Sprawdź się!

Quiz - Question Tags

Question Tags to króciutkie pytania na końcu zdania. Najczęściej tłumaczone są jako nieprawdaż? prawda?

Quiz - Order of adjectives

Quiz sprawdzający znajomość umiejscowienia przymiotników w odpowiedniej kolejności przed rzeczownikiem

Quiz - Opposite Adjectives

Quiz - opposite adjectives

Quiz - Articles [a,an,the]

Test ze znajomości przedimków

Quiz - Grammar Test CAE

Quiz sprawdzający znajomość gramatyki na poziomie CAE

Quiz - Irregular Verbs

Test sprawdzający znajomość czasowników nieregularnych na poziomie podstawowym

Quiz - All tenses revision - Powtórka z czasów

Ćwiczenie (quiz) sprawdzające znajomość czasów angielskich.

Quiz - rzeczowniki niepoliczalne

Quiz - znajomość rzeczowników niepoliczalnych

Quiz - Capital letters

Kiedy stosujemy wielkie litery? Test ze znajomości capital letters

Quiz - Passive Voice - Strona bierna
Quiz - Present Continuous - pytania

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous

Quiz - Present Continuous - konstrukcja zdań

Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous

Quiz - Present Simple - Pytania (to be)

Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.

Quiz - Present Simple - Pytania (do/does)

Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'

Quiz - Present Simple - rzeczowniki

Quiz z czasu Present Simple na poziomie podstawowym

Quiz - Przyimki TO i FOR

Wstaw TO bądź FOR tak by zdanie było poprawne.

Jeśli potrzebujesz podpowiedzi zobacz: To czy for?

Quiz - Verbs

Choose the correct form of the verb to make sentences

Quiz - Warunki

Quiz sprawdzający wiedzę ze znajomości zdań warunkowych

Quiz - Like czy as?

"As" czy "like"?

Wstaw "like" lub "as"

Wyjaśnienie zagadnienia: as czy like
Quiz - częste błędy w angielskim

Najczęściej występujące błędy w języku angielskim, na podstawie artykułu: Najczęstsze błędy w angielskim

Quiz - Present Simple v Present Continuous

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous.

Quiz - Przyimki TO i FOR

Wstaw TO bądź FOR tak by zdanie było poprawne.

Jeśli potrzebujesz podpowiedzi zobacz: To czy for?

Quiz - Present Continuous - pytania

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous

Quiz - Present Continuous - konstrukcja zdań

Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous

Quiz - Present Simple v Present Continuous

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous.

Quiz - Present Simple - Pytania (to be)

Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.

Quiz - Present Simple - Pytania (do/does)

Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'

Quiz - Present Simple - rzeczowniki

Quiz z czasu Present Simple na poziomie podstawowym

Quiz - Present Simple v Present Continuous

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous.

Quiz - Question Tags

Question Tags to króciutkie pytania na końcu zdania. Najczęściej tłumaczone są jako nieprawdaż? prawda?

Testy, quizy i ćwiczenia ze znajomości idiomów i phrasal verbs

Tytuł Krótki opis
Quiz - Idiomy

Quiz sprawdzający znajomość idiomów

Quiz - Angielskie idiomy - animals
Quiz - Idiomy - hot or cold

Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"

Quiz - Idiomy
Quiz - Phrasal Verbs

Wybierz odpowiedź. Tylko jeden phrasal verb jest prawidłowy.

Aby rozpocząć test kliknij "Start quiz" poniżej

Quiz - Phrasal Verbs (przyimki)

Dodaj przyimek do czasownika, tak by utworzył logicznie brzmiący phrasal verb.

Testy, quizy i ćwiczenia ze słownictwa

Tytuł Krótki opis
Quiz - podstawowe przymiotniki

Quiz sprawdzający znajomość przymiotników z artykułu Podstawowe przymiotniki angielskie z wymową

SAY or TELL

Wstaw 'say' lub 'tell'

MAKE or DO?

Wstaw 'make' lub 'do'

Quiz - słownictwo sportowe - ludzie i definicje

Quiz ze znajomości słownictwa sportowego

Quiz - Przysłowia - III (Gap-filling)

Sprawdź znajomość angielskich przysłów. Listę przysłów możesz znaleźć na stronie: http://aktube.ru/przyslowia-angielskie

Quiz - Przysłowia - II

Quiz sprawdzający znajomość angielskich powiedzeń

Quiz - Przysłowia - IV (Matching)

Quiz ze znajomości angielskich przysłów - matching test

Quiz - Clean, clear, drive or ride

Wstaw odpowiednie słowo lub wybierz z dostępnej listy.

Quiz - Spelling Errors

Najczęściej źle zapisywane słowa - Most common misspelled words

Quiz - Sheep Vocabulary
Quiz - some or any

Wybierz prawidłowy określnik "some" bądź "any"

Quiz - popularne słowa na literę A

Quiz sprawdzający znajomość często występujących słów w angielskim na literę A - wykaz słów na A

Quiz - popularne słowa na literę B
Quiz - Popularne słowa na literę C

Popularne słowa na literę C - sprawdź ile z nich znasz!

Quiz - Telling the time - czas

Która godzina? Jak mówić o czasie w języku angielskim?

Quiz - Dates (daty po angielsku)

Quiz sprawdzający znajomość poprawnego czytania dat w języku angielskim.

Przykładowa data: 10/08/92 = 10th August 1992

Quiz - wyrażenia z MIND
Quiz - wyrażenia z MOON
Quiz - wyrażenia z MIS

Quiz sprawdzający znajomość słów z przedrostkiem "mis-"

Quiz - synonimy do przymiotników z VERY

Quiz sprawdzający znajomość synonimów z artykułu synonimy do przymiotników z very

Quiz - dni tygodnia

Czy znasz wszystkie dni tygodnia po angielsku? Na podstawie artykułu dni tygodnia po angielsku

Quiz - Popularne słowa na literę D

Quiz sprawdzający znajomość słów z artykułu Popularne słowa na literę D

Quiz - Popularne słowa na literę E

Quiz sprawdzający znajomość słów na literkę E z artykułu Popularne słowa angielskie na literę E

Quiz - popularne słowa na literę F

Quiz sprawdzający znajomość słówek z artykułu Popularne słowa na literę F z wymową

Quiz - popularne słowa na literę K

Popularne słowa na literę K - quiz sprawdzający słownictwo z artykułu http://aktube.ru/slownictwo-tematyczne/k-0

Quiz - wyrażenia z let

Test sprawdzający znajomość wyrażeń ze słowem LET z artykułu LET - popularne wyrażenia

Quiz - popularne słowa na literę M

Sprawdź znajomość słówek na literkę M z artykułu: http://aktube.ru/slownictwo-tematyczne/m-0

Quiz - podstawowe słówka
Quiz - ciekawe zwroty

Quiz sprawdzający idiomy i wyrażenia z artykułu zwroty, które warto znać!

Quiz - podstawowe przymiotniki

Quiz sprawdzający znajomość przymiotników z artykułu Podstawowe przymiotniki angielskie z wymową

Quiz - przysłowia angielskie

Quiz sprawdzający znajomość angielskich przysłów i powiedzionek.

Quiz - popularne słowa na literę Q

Quiz sprawdzający znajomość popularnych słów na literę Q

Quiz - popularne słowa na literę T

Ćwiczenie sprawdzające znajomość słówek na literę T z działu 2000 najpopularniejszych słów.

Quiz - fit, suit czy match?

Słówko pasować może być przetłumaczone na fit, suit bądź match. Wiesz w jakim kontekście używać każdego z nich?

Quiz - kolokacje

Test sprawdzający znajomość kolokacji z działu angielskie kolokacje.

Quiz - dzikie zwierzęta

Najważniejsze dzikie zwierzęta w języku angielskim. Test sprawdzający znajomość słówek.

Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego