U2 - I Still Haven't Found What I'm Looking For

I have climbed the highest mountains Zdobyłem najwyższe szczyty
I have run through the fields I przebiegłem pola
Only to be with you Tylko, by z tobą być
Only to be with you. Tylko, by z tobą być

I have run, I have crawled Biegłem, czołgałem się
I have scaled these city walls Wspiąłem się na mury tego miasta
These city walls Mury tego miasta
Only to be with you. Tylko, by z tobą być

But I still haven't found Ale wciąż nie znalazłem
What I'm looking for. Tego, czego szukam
But I still haven't found Ale wciąż nie znalazłem
What I'm looking for. Tego, czego szukam

I have kissed honey lips Całowałem usta słodkie jak miód
Felt the healing in her finger tips Czułem leczniczą moc w opuszkach jej palców
It burned like fire Płonęło jak ogień
This burning desire. To płonące pożądanie

I have spoke with the tongue of angels Mówiłem językiem aniołów
I have held the hand of a devil Trzymałem rękę diabła
It was warm in the night Nocą było ciepło
I was cold as a stone. Ja byłem zimny jak kamień

But I still haven't found Ale wciąż nie znalazłem
What I'm looking for. Tego, czego szukam
But I still haven't found Ale wciąż nie znalazłem
What I'm looking for. Tego, czego szukam

I believe in the Kingdom Come Wierzę w nadejście Królestwa Bożego
Then all the colours will bleed into one Wtedy wszystkie kolory stopią się w jedno
Bleed into one. Stopią się w jedno
But yes, I'm still running. Ale tak, wciąż biegnę

You broke the bonds Zerwałeś więzy
And you loosed the chains I rozluźniłeś kajdany
Carried the cross of my shame Niosłeś krzyż mojego wstydu
Oh my shame, you know I believe it. Mojego wstydu; wiesz, że w to wierzę

But I still haven't found Ale wciąż nie znalazłem
What I'm looking for. Tego, czego szukam
But I still haven't found Ale wciąż nie znalazłem
What I'm looking for. Tego, czego szukam

But I still haven't found Ale wciąż nie znalazłem
What I'm looking for. Tego, czego szukam
But I still haven't found Ale wciąż nie znalazłem
What I'm looking for. Tego, czego szukam