Układ moczowo-płciowy

bańka nasieniowodu ampulla of the deferens
brodawka nerkowa renal papilla
cewka moczowa urogenital canal
cewka prosta tube rectus
cewka zbiorcza tube colligens
gruczoł krokowy prostate
gruczoły przedsionkowe większe greater vestibular glands
głowa najądrza head of the epididymis
jądro testicles
jajnik ovary
jajowód uterine tube
kanalik kręty dystalny II rzędu tubule contortus II ordinis
kanalik kręty proksymalny I rzędu tubule contortus I ordinis
kanalik prosty tubule rectus
kielich nerkowy mniejszy small renal calyx
kielich nerkowy większy great renal calyx
kora nerki renal cortex
kłębuszek nerkowy glomerulus
lejek jajowodu infundibulum of the uterine tube
macica womb
miedniczka nerkowa renal pelvis
moczownik the urinary canal of the fetus
moczowód urinary canal
moszna scrota
najądrze epididymis
nefron nephron
nerka ren
ogon najądrza tail of the epididymis
opuszka przedsionka bulb of the vestibule
pęcherz moczowy urinary bladder
pęcherzyki nasienne seminal vesicle
piramida nerkowa renal pyramid
pochwa the vagina
prącie penis
przewód najądrza duct of the epididymis
strzępki jajowodu fimbriae of the oviduct
słup nerkowy renal column
tętnica międzyzrazikowa artery interlobulares
tętniczka doprowadzająca glomerular afferens arteriole
tętniczka odprowadzająca glomerular efferens arteriole
torebka Bowmana Bowman`s capsule
trzon najądrza body of the epididymis
ujście zewnętrzne cewki moczowej external urtehral opening
więzadło właściwe jajnika proper ligament of the ovary
żołądź prącia balanus
żołądź łechtaczki crus of the clitoris
żyła łukowata arciform vein