Układ oddechowy cz.2

gardło pharynx
jama nosowa nasal cavity
kość gnykowa hyoid bone
małżowina nosowa dolna inferior turbinated bone
małżowina nosowa górna superior turbinated bone
małżowina nosowa środkowa middle turbinated bone
mięsień głosowy vocal muscle
mięsień tchawicy trachealis muscle
oskrzele główne lewe left primary bronchus
oskrzele główne prawe right primary bronchus
oskrzele płatowe dolne inferior lobar bronchus