blow

Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs z czasownikiem BLOW - lista phrasali wraz z wyjaśnieniem i przykładami.

blow up

blow up

Tłumaczenie: 

1. nadmuchać
2. wysadzić w powietrze
3. wkurzyć się


Subskrybuj zawartość