bone

Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs z czasownikiem BONE - lista phrasali wraz z wyjaśnieniem i przykładami.

bone up on

bone up on

Tłumaczenie: 

powtórzyć sobie materiał, obryć się z czegoś, wyuczyć się czegoś


Subskrybuj zawartość