break

Czasowniki frazowe - Phrasal Verbs z czasownikiem break - lista czasowników frazowych wraz z wyjaśnieniem i przykładami.

break up

break up

Tłumaczenie: 

1. end a personal relationship.
2. disperse; scatter.

Uwaga:

Zobacz również co oznacza phrasal verb split up


break out

break out

Tłumaczenie: 

uciec


break into

break into

Tłumaczenie: 

włamać się


break in

break in

Tłumaczenie: 

1. włamać się
2. rozchodzić
3. zaaklimatyzować się


break down

break down

Tłumaczenie: 

1. podzielić (na kategorie)

2. zepsuć się


Subskrybuj zawartość