wiadomości 2

horoskop -horoscope
wiadomości z zagranicy- interational news
wydanie- issue
dziennikarstwo- journalism
czasopismo- magazine
gazeta - newspaper
drukować -print
czytelnik- reader
listy od czytelników -readers` letters
reporter- reporter
recenzja- review
dział - section
brukowiec - tabloid
magazyn dla kobiet- women`s magazine