Dostępne zestawy

Computers (31) words
Mathematics (26) words
Liczby porządkowe (16) words
Matematyka (21) words
Studenci (31) words
Przybory szkolne (24) words
School (21) words
Słownictwo gramatyczne (31) words
Irregular Verbs - Elementary Level (31) words
Irregular Verbs - Intermediate Level (31) words
Irregular Verbs - Advanced Level (29) words
Technology (16) words
Rzeczowniki niepoliczalne (31) words
Liczebniki główne (31) words
Biblioteka / Księgarnia [library/bookshop] (31) words
Przedmioty szkolne ( Subjects) (17) words
CAR-SAMOCHÓD (22) words
Skala ocen (7) words
Reklama (18) words
Wyposażenie ucznia (20) words
Types of schools (13) words
People in school (15) words
The school building (16) words
School (18) words
School year (11) words
School subjects (11) words
podróż samolotem (17) words
Rodzaje szkół (12) words
miejsca w szkole (15) words
People in school (11) words
School subjects (15) words
School objects (19) words
School life (16) words
marks and exams (18) words
przymiotniki opisujące nauczycieli i uczniów (13) words
School- useful phrases (30) words
Types of school (12) words
People in a school (15) words
GIMNAZJUM SŁOWNICTWO NAUKA, EDUKACJA (31) words
Lekcje (1) words
Kindergarten - przedszkole, nouns - rzeczowniki (28) words
School (11) words
Lotnictwo (31) words
Rodzaje samochodów (11) words
Car interior (10) words
Car exterior (20) words
types of school (11) words
Lotnictwo (31) words
Konkurs-"Pokaż język" (1) words
Lotnictwo (31) words

Fiszki - nauka słówek