Wpisz brakujące słowa:My children don’t like ...

Short answer question

Wpisz brakujące słowa:

My children don’t like ___________ . (Moje dzieci nie lubią chleba z masłem.)

Answer hidden