zakupy-useful phrases

rozglądać się - browse
na wyprzedaży -in a sale
kupic przez internet -buy on-line
na sprzedaż - for sale
dostać za darmo- get free
połowe ceny- half price
ile kosztuje -how much is...
szukac czegoś -look for
w ofercie specjalnej- on special offer
płacić gotówką- pay in cash
oszczędzac - save money
wydawac pieniądze- spend money