Zwierzęta w grupach/stadach

chmara szarańczy swarm of locusts
kolonia colony
miot litter
rój pszczół swarm
sfora wilków pack of wolves
stado flock
stado bydła herd
stado gęsi gaggle of geese
stado lwów pride of lions
wyląg /potomstwo brood
zaprzęg team of horses
ławica shoal/school