Angielski w pytaniach

Seria krótkich artykułów zawierających po jednym pytaniu sprawdzającym znajomość słownictwa bądź gramatyki.

Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego