Present Perfect

 

Czas Present Perfect, mimo swojej złożoności, jest bardzo często używany w języku angielskim. Nie ma polskiego odpowiednika, w związku czym przysparza wiele problemów uczącym się Polakom.

Czas ten jest jakby połączeniem przeszłości z teraźniejszością, nawiązuje do przeszłości, określa skutki, konsekwencje, które wciąż są odczuwalne w teraźniejszości.

 

Przykładowe zdania w czasie Present Perfect

I have lived in Toruń since 1999. Mieszkam w Toruniu od 1999.

She has been to the cinema twice this week. W tym tygodniu była w kinie dwa razy.

I have just finished my work. Właśnie skończyłem pracę.

We have been to France three times. Byliśmy we Francji trzy razy.

 

Tworzenie twierdzeń w Present Perfect

Podmiot have / has Czasownik w trzeciej formie

I

You

She / he / it

have

have

has

slept

played

worked

We

You

They

have

done

learnt

swum

 

Tworzenie przeczeń w Present Perfect

Podmiot have/has + not  Czasownik w trzeciej formie

I

You

She / he / it

have not

have not

has not

worked

gone

slept

We

You

They

have not

played

stood

sat

 

Tworzenie pytań w Present Perfect

Have / Has Podmiot Czasownik w trzeciej formie

Have

Have

Has

I

you

she / he / it

watched

played

eaten

Have

we

you

they

painted

left

smoked

 

Present Perfect - skróty

Często stosuje się skrót od have not - haven't oraz has not = hasn't

Kate hasn't been to an opera before. = Kate has not been to an opera before.

I haven't bought a new car. = I have not bought a new car.

 

Zobacz również lekcje: Present Perfect w mp3

 

Zastosowanie czasu Present Perfect

 • Czynność rozpoczęła się w przeszłości, ale czas nie jest podany.
  • I have read this book but I don't understand it Przeczytałem tę książkę ale jej nie rozumiem.
  • I've lost my keys. Zgubiłem klucze (rezultat: więc nie mogę otworzyć drzwi)
  • .
 • Czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej [podajemy od kiedy, lecz tylko przy użyciu FOR lub SINCE. Nie wolno podać dokładnie w którym roku coś się zaczęło - np. in 1998. Do tego służy czas Past Simple]
  • He has been in the army for two years. On jest w wojsku od dwóch lat.
  • You have grown since the last time I saw you. Urosłeś od czasu jak cię ostatnio widziałem.
  • I've seen him yesterday. (zdanie niepoprawne, nie można użyć yesterday!)
 • Czynność została wykonana w przeszłości, lecz jej rezultat jest widoczny lub odczuwany w chwili, gdy o niej mówimy.
  • I have already drunk some tea. Już piłem herbatę. (rezultat: nie jestem już więc spragniony, nie chce więcej pić).
 • Czynność powtarzała się kilkakrotnie do chwili obecnej.
  • I have been there twice today. Byłem już tam dwa razy dziś
 • Przy czasownikach typu: believe, have, know, think, like (oczywiście nie znaczy to, że te czasowniki występują tylko i wyłącznie w tym czasie, można je używać również w innych, tu bardziej chodzi o wskazanie, że "od zawsze lubiłem/wierzyłem w, itd)
  • I have always believed in UFO. Zawsze wierzyłem w UFO.
  • Tom has never liked me. Tom nigdy mnie nie okłamał.
 • Kiedy mówimy o tym co nam się kiedyś przydarzyło (ważne by nie podawać kiedy!)
  • I have broken my leg. Złamałem nogę[oczywiście dlatego też nie mogę chodzić, pracować, itd.]
  • Has your mother ever watched a match? Czy twoja mam kiedykolwiek obejrzała mecz?
 • Kiedy jest widoczny rezultat czynnosci wykonanej w przeszłości.
  • You have taken my bike Wziąłeś mój rower (więc nie mogę jechać na ryby, do pracy, na przejażdzkę, itd).
  • Why haven't you bought some bread? (co mam jeść?)
 • Kiedy coś się nam przydarzyło po raz pierwszy, drugi itd.
  • Is it the first time you have tried driving? To jest pierwszy raz kiedy prowadzisz?
 • Kiedy używamy stopnia najwyższego
  • She's the most beautiful girl I've ever met. To najpiękniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek spotkałem.
  • It's the most expensive car I've ever seen. To najdroższy samochód jaki kiedykolwiek widziałem

 

 

Określniki czasu

 • just - właśnie
 • yet - jeszcze
 • never - nigdy
 • already - już
 • ever - kiedykolwiek
 • so far - jak dotąd
 • up to now - aż do teraz
 • recently - ostatnio
 • since - od
 • for - od
 • I haven't seen this movie yet.
 • We have never eaten caviar.
 • They have already won. Let's go home.
 • Have I ever lied to you?
 • How much money have you spent so far?
 • Mike hasn't called since May.
 • I have been here for twenty minutes.

 

For i since w czasach perfect

since for yet w angielskim

 

Since, for w angielskim

UWAGA!

FOR stosujemy z okresem czasu, np.

 

 • for a long time
 • for two hours
 • for 5 years
 • for many years
SINCE z momentem w przeszłości, np.
 • since 6 o'clock
 • since Monday
 • since May
 • since 1999
 • since Christmas
 • since I was a child

Przykładowe zdania w Present Perfect z użyciem since i for

Mike has lived in Toruń for ten years. - Mike mieszka w Toruniu od 10 lat.

Mike has lived in Toruń since 2007. - Mike mieszka w Toruniu od 2007 roku.

 

I haven't seen her since Christmas. - Nie widziałem jej od świąt.

I haven't seen her for almost 7 months. - Nie widziałem jej od 7 miesięcy.

 

She hasn't walked since her accident. - Ona nie chodzi od czasu swojego wypadku.

She hasn't walked for 5 years. - Ona nie chodzi od 5 lat.

 

Zapraszamy do lekcji mp3 - Present Perfect w mp3

Odpowiedzi

Co to za zasada z tym :

Co to za zasada z tym : belive, have, think, like???

Przecież jak określę że nie wierzyłem w danej chwili wczoraj to przecież nie wolno mi użyć present perfect!

Wczoraj wierzyłem. dziś nie wierzę
I belived you yesterday. Today I don't belive you.

I liked you yesterday at 11. Today I don't like you.

coś ta zasada kupy się nie trzyma?

I liked you yesterday at

I liked you yesterday at 11-nie jest to przypadkiem już past perfect?

Nie rozumiem zasady? po

Nie rozumiem zasady? po czasownikach typu belive, think, know.
Przecież ja mogę napisać że wierzyłem wczoraj o 11 (do np miałem taki kaprys) i to bedzie brzmiało

I belive you yesterday at 11.
I didn't know it yesterday.
i did'n like you yesterday,

Przecież mogę, a nawet muszę tak napisać.

Więc co to za zasada??

Bardzo ciekawie wytłumaczone,

Bardzo ciekawie wytłumaczone, mam nadzieję, iż teraz to będzie jeszcze prostsze do zrozumienia ;)

to proste, nie jestem

to proste, nie jestem anglistą ale w polskim jest ten czas mimo że oficjalnie go nie ma!!
Np. I have read it = Mam przeczytane to (Mam przeczytana książkę.),
He has been in the army for two years. = On ma odbytą armię przez 2 lata.,
I have already drunk some tea (so I am not thirsty). = Mam już wypitą jakąś herbatę (więc nie jestem spragniony)
I have broken my leg. = Mam złamaną nogę!!! no przepraszam, ale to już banalny przykład Present Perfect w polskim języku.

I oczywiście sztandarowy przykład: I have been to England = Mam odbyte (odbyty pobyt) w Anglii.. Ale to oczywiście nie brzmi po polsku i pewnie dlatego oficjalnie tego czasu nie ma... choć jest ;)

On ma odbyta armie?Moze od

On ma odbyta armie?Moze od razu on ma w dupie armie... jak sam/a widzisz nie jest to dosyc poprawne.Jak juz to on odbyl sluzbe w armii.

On ma odbyta armie?Moze od

On ma odbyta armie?Moze od razu on ma w dupie armie... jak sam/a widzisz nie jest to dosyc poprawne.Jak juz to on odbyl sluzbe w armii.

Też nie jestem tego pewna,

Też nie jestem tego pewna, bo chodzi o to, że w pierwszej części zdania jest 3, a w drugiej 1 os. W oby przypadnkach brakuje have\has i w obu jest czas w past participle.

To jest Twoja prywatna

To jest Twoja prywatna ocena, srednia z ocen pokazuje sie dopóki sama nie zagłosujesz. Też jestem nowa, ale miałam 7 gwiazdek pierw, zaznaczyłam 10 i całe mi przeszło na 10, a przy średniej coś takiego jest niemożliwe.

ADMIN: Gwiazdki na dole to po prostu wasza ocena danego artykułu czy lekcji.

Bardzo ciekawa lekcje,

Bardzo ciekawa lekcje, jednak szkoda ze nie wszystkie czasy omówione. Np. Perfect Present powinien by podzielony na Present Perfect simple oraz Present Perfect Continuous.
Tu natomiast pokazany jest jedynie Perfect Simple.

Witam, na pewno jest 3 osoba

Witam, na pewno jest 3 osoba liczby pojedynczej? A może pierwsza? :) Zerknij raz jeszcze na zdanie.

dlaczego w przykładzie 13

dlaczego w przykładzie 13 ma być have skoro jest 3 osoba lp?

Te gwiazdki na dole to moja

Te gwiazdki na dole to moja ocena czy srednia ocena testu przez uzytkownikow? Jak z tego korzystac - pomozcie, jestem tu nowa:)

Nie wiem czemu, ale trudno

Nie wiem czemu, ale trudno mi zrozumieć ten czas.
Chyba muszę poświęcić więcej czasu na niego. ;((

A czy poniższa zasada nie

A czy poniższa zasada nie tyczy się do Present Perfect Continus
Czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej [podajemy od kiedy, lecz tylko przy użyciu FOR lub SINCE. Nie wolno podać dokładnie w którym roku coś się zaczęło - np. in 1998. Do tego służy czas Past Simple]