Testy z angielskiego

Present Simple Vs Present Continuous questions: 4
Czasowniki nieregularne questions: 17
Tworzenie czasowników ING questions: 12
Each and Every questions: 10
Przysłówki i przymiotniki questions: 8
Does Vs Do questions: 12
The First Conditional - Warunek pierwszy questions: 7
Present Simple - Gap Fill questions: 1
Past Simple - czasowniki nieregularne questions: 1
Present Simple questions: 5
Do czy Make questions: 8
Stopniowanie przymiotników questions: 2
Przymiotniki (Opposite Adjectives) questions: 2
Present Perfect Continuous questions: 4

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
angielski pytania
angielski pytania
sprawdź się angielski w pytaniach
donkey's years
nauka angielskiego